hemeco

Teruggroeien naar een stabiele leden-basis

Hameco
Hameco is een low-budget inkoopvereniging voor de kantoorvakhandel. Kenmerkend voor Hameco is de vrijheid die zij haar leden geeft. Als je je als kantoorvakhandel bij de club aansluit krijg je de kans om samen te werken mét behoud van zelfstandigheid. Juist dat is wat Hameco al 100 jaar onderscheid van anderen.

Opdracht
In een branche waarin het draait om schaalvergroting, zag Hameco haar ledenaantal -en daarmee ook haar omzet- in de afgelopen 10 jaar halveren. De daling werd in eerste instantie veroorzaakt door de recessie. Er zijn nogal wat kantoorvakhandels failliet gegaan. Ook de gemiddelde leeftijd van de kantoorvakhandelaar speelt mee. Steeds meer leden beëindigen hun bedrijf en dat aantal zal alleen maar toenemen. Ook de commitment die andere spelers in de markt vragen van hun leden heeft de organisatie leden gekost. Als Hameco doorgaat op de huidige weg, zal de vereniging uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen. Het bestuur van Hameco wil antwoord op de vraag of zij kan teruggroeien naar een stabiele basis van 300 leden en zo ja, via welke toekomstscenario’s zij dat kan realiseren.

De Kleuver ging samen met het bestuur in een aantal strategische sessies op zoek naar de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de organisatie. Via gedetailleerde analyses van de markt, klanten en concurrenten werden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Samen met het bestuur bepaalden we met welke marketingstrategie en propositie Hameco een aantrekkelijk alternatief kan blijven in de markt voor zowel leden als leveranciers.

De gekozen richting, namelijk samenwerking met een internationale partner, werd samen verkend. We onderzochten welke internationale spelers geïnteresseerd zijn om de Nederlandse markt te betreden als strategisch businesspartner van Hameco. Daarbij zagen we erop toe dat deze partner het assortiment, de infrastructuur, de logistiek en online shop heeft die het mogelijk maken om samen een volwaardige speler in de markt te zijn.

YOU MIGHT ALSO LIKE